Höglandssågen

Höglandssågen

I natursköna Högland kan du beskåda en gammal vattensåg vars utförande står i skarp kontrast till moderna sågverk. Sågen byggdes på 1850-talet och var i bruk under ca 100 år. Byn Högland ligger vid Långseleån och har, likt många andra platser i kommunen, stark anknytning till träindustrin. På 1980-talet reparerades vattenrännan och vattenhjulet så att sågen återigen kunde användas på gammalt vis. På området finns även en timmerkoja och en rökbastu.

Högland ligger ca 50 kilometer från Dorotea längs vägen mot Borgafjäll. Följ skyltar mot hembygdsområdet.