Kyrkstigen

Kyrkstigen

Vandra den gamla kyrkstigen från Avaträsk till Dorotea!

Kyrkstigen användes förr i tiden av de boende i Avaträsk för att ta sig till kyrkan i Dorotea. Leden är lätt kuperad och går genom vacker och varierad natur. Under vandringen passerar du såväl gammal granskog och gles tallskog som hyggen med utsikt mot höjder och berg runtomkring. På några stället korsar du mindre skogsbilvägar där det även går bra att avbryta vandringen.

Längs med leden finns det två vindskydd: det första är placerat ca 1 kilometer från Avaträsk och det andra ca 5 kilometer från Avaträsk och 3 kilometer från Dorotea. Leden är markerad med blå färg på trädstammar och stolpar. Bitvis går stigen genom blöta partier så bra skor är att rekommendera.

Start/parkering: Vid grillplatsen i början av byn Avaträsk alternativt vid Kullerbacken i Dorotea
Längd: Enkel väg 8 km
Svårighet: Lätt
Ansvarig för leden: Avaträsk framtid

 

Här hittar du karta till Kyrkstigen! (Markerad med blå färg)