Dorotea kyrka

Dorotea kyrka

Dorotea kyrka är vackert placerad ovanför centrum av samhället. Den nuvarande kyrkan byggdes 1934 efter att den tidigare hade brunnit ner några år tidigare i samband med en reparation. Arkitekten var Evert Milles, halvbror till den kände skulptören Carl Milles. Inne i kyrkan finns två av Carl Milles skulpturer som föreställer ängeln Gabriel respektive aposteln Paulus på väg till Damaskus.

Vid sidan av kyrkan finns ett litet gravkapell som inrymmer skulpturgruppen Nattvarden. Skulpturerna är återgivna i naturlig storlek och föreställer Jesus och hans lärjungar samlade till den sista måltiden före Jesu korsfästelse. Kapellet är öppet året runt.

 

Skulpturer av Carl Milles

Carl Milles levde mellan åren 1875 och 1955 och under sin verksamma period skapade han bland annat konstverk som Orfeusfontänen i Stockholm och Poseidonbrunnen i Göteborg.

I Dorotea kyrka finns det två skulpturer av denna världsberömde konstnär, vilket kan tyckas lite ovanligt. Orsaken är bland annat att Carl Milles var personlig vän med en läkare på orten och dessutom var brodern Evert Milles arkitekten bakom den nya kyrkan. Ett av verken köptes in av kyrkan efter att de fått en gåva av en dam på orten. Det andra verket var en gåva av Carl Milles.

 

Skulpturgruppen Nattvarden

I det lilla gravkapellet bredvid Dorotea kyrka döljer sig den fantastiska skulpturgruppen Nattvarden. Konstnären till verket är Björn Martinius som föddes år 1908 i Oslo där han även fick sin konstnärliga utbildning. På grund av kriget kom han som politisk flykting till Sverige år 1942 och var verksam i Stockholm fram till sin död år 1968.

Nattvarden, som är hans största verk, är en skulpturgrupp i naturlig storlek av Jesus och hans lärjungar samlade till den sista måltiden och mer specifikt det ögonblick då Jesus pekar den som ska förråda honom.

När skulpturerna kom fram till Dorotea var de i mindre gott skick där flera av dem var smutsiga och hade varierande skador. Konstnär och konservator Arne Bohman i Uppsala anlitades för att återställa skulpturerna till ursprungligt skick. Han föreslog även att skulpturerna skulle färgsättas för att ge dem mer liv och de klara och lysande färgerna som använts har gett gruppen liv och rörelse.

 

Kyrkans historia

Kyrkans historia går tillbaka till år 1799 när Bergvattnets kapellag fick tillstånd att bilda eget pastorat. Det nya pastoratet fick namnet Dorotea, efter Gustav IV Adolfs hustru, som också gett namn år Fredrika och Vilhelmina församlingar. Byggmästare till kyrkan var bonden John Mattson från Lajksjö. I augusti 1932 brann kyrkan ned till grunden under pågående restaurering. Kyrkorådet gav då uppdraget till några arkitekter att komma in med förslag till en ny kyrka. Vid kyrkostämman den 8 januari 1933 bestämdes att förslaget från arkitekten Evert Milles skulle ligga till grund för den nya kyrkobyggnaden.

Läs mer om Dorotea-Risbäcks församling