Vattenfallen i Bäcka

Vattenfallen i Bäcka

Vandra till ljudet av forsande vatten!

Gör ett besök vid Bäcka, som är det område där Stutvattenbäcken och Västvattenbäcken rinner ut i Långseleån. Vandringen går huvudsakligen genom gles tallskog. I sänkorna längs Västvattenbäcken är vegetationen mer frodig och här växer lövträd och blommande växter av olika slag.

Längs med vandringsleden finns två rastplatser där du kan ta en fikapaus till ljudet av det forsade vattnet. På vissa ställen stupar det relativt brant ner mot vattnet och kan vara halt, så gå försiktigt!

De båda bäckarna användes förr i tiden för timmerflottning och i Västvattenbäcken finns en gammal timmerränna bevarad.

Start/parkering: Parkeringsplats ca 6km nordväst om Västra Ormsjö längs väg 1052 mot Borgafjäll.
Längd: Rundled 2 kilometer
Svårighet: Lätt
Ansvarig för leden: Ormsjö fiskevårdsområde

 

Karta kommer!