Sutme Sameviste

Sutme Sameviste

Vandra till Sutme sameviste. Leden går i närheten av Slipsikån och du kan ta dig fram till Storfallet och se hur vattnet störtar utför ett 10 meter högt stup. Leden är bara 2,6 kilometer tur och retur men klassas som medelsvår då det går uppför större delen av vägen fram till samevistet.

Sutme samviste har varit bebott i åtminstone 200 år och här tillbringade samer från Borgafjäll och Storjola sin sommar och höstsäsong. Vintertid flyttade familjen ner mot skogslandet vid Ångermanlandskusten. I November 1968 flyttade Astrid och Lars Kroik från vistet ner till en röd stuga vid Borgavägen. De var troligen den sista samefamiljen som uteslutande bodde i kåta. Lars blev den första stugfogden i Sutme stugby som stod klar 1970. Han skötte om stugbyn ända fram till sin död år 1983. Hustrun Astrid bodde kvar till början av 2000-talet då hon 93 år gammal flyttade till Dorotea.

Start/parkering: Leden börjar vid Sutme stugby. Här finns parkering och skyltar.
Längd: 2,6 kilometer tur och retur
Svårighet: Medelsvår

Lite historia

Under år 1926-1950 bedrevs det sameskola för årskurs 1-3 vid Sutme. Skolan bestod av tre kåtor: en skolkåta, en lärarbostad och en för husmor. Lärarinnan hette Elsa Skott. Barnen sov i en bod som fortfarande finns kvar. De lekte i skogen och vid ån där de även fiskade.

Ett besök i Vielmiesmehkie 1934:

det är en vanlig kåta men den är försedd med två fönster. Barnen sitter med korslagda ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en litenträplatta de lägger skrivboken, räknehäftet och ritblocket på. Barnen får göra milslånga vandringar till fjällen i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss kommit hem från en sådan lång fjällvandring som tagit fyra dagar i anspråk. De har vandrat över 6mil och bl.a. besökt två renskiljningar