Risbäcks hembygdsområde

Risbäcks hembygdsområde

Risbäcks historia går tillbaka till 1820-talet och historiskt har byn framför allt levt på jordbruk och skogsbruk. I samband med att kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet kom kyrkan att bli ett centrum för människor i fjällvärlden. Tack vare kyrkan var det inte längre nödvändigt att resa de sju milen till Dorotea för dop, vigslar och begravningar. Under 1880-talet inleddes skolundervisning i byn och än idag har Risbäck en skola för elever på låg- och mellanstadiet.

Det fina hembygdsområdet ligger mitt emot kyrkan och här kan du strosa runt bland de olika byggnaderna. Här finns sockenstugan som byggdes år 1884, en bagarstuga, rökbastu, stolpbod, kyrkkåta och den stora ladan Kämpeslogen som bland annat använts till danslokal.